Apsardze un Drošība

Par Mums

Apsardzes un montāžas firma SIA Vidness dibināta 2003. gadā un veiksmīgi nodarbojas ar apsardzes, ugunsdrošības, apskaņošanas, ieejas kontroles un video novērošanas sistēmas pakalpojumu sniegšanu, arvien paplašinot savu klientu loku.

SIA Vidness strādā zinošs un augsti kvalificēts tehniskais personāls. Mūsu speciālisti ir veikuši daudzu uzņēmumu un privātīpašumu tehniskās apsardzes un video novērošanas sistēmas projektu izstrādāšanu un aprīkošanu ar tehniskās apsardzes un video iekārtam.

SIA Vidness izmanto pasaules vadošo ražotāju izstrādājumus, tas ir viens no iemesliem, kāpēc klienti ir vienmēr apmierināti ar mūsu darbu un sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Par Mums

Apsardzes un montāžas firma SIA Vidness dibināta 2003. gadā un veiksmīgi nodarbojas ar apsardzes, ugunsdrošības, apskaņošanas, ieejas kontroles un video novērošanas sistēmas pakalpojumu sniegšanu, arvien paplašinot savu klientu loku.

SIA Vidness strādā zinošs un augsti kvalificēts tehniskais personāls. Mūsu speciālisti ir veikuši daudzu uzņēmumu un privātīpašumu tehniskās apsardzes un video novērošanas sistēmas projektu izstrādāšanu un aprīkošanu ar tehniskās apsardzes un video iekārtam.

SIA Vidness izmanto pasaules vadošo ražotāju izstrādājumus, tas ir viens no iemesliem, kāpēc klienti ir vienmēr apmierināti ar mūsu darbu un sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Montāžas pakalpojumi

Pakalpojumos ietilpst drošības risinājumu projekta izstrāde, signalizācijas montāža, atbilstoši pasaulē atzītiem drošības standartiem, drošības sistēmu apkope un uzturēšana. Pēc klienta vēlmes veicam:

 

 • apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas pieslēgšanu pie SIA Vidness centrālās apsardzes pults vai sadarbības partneru centrālās apsardzes pults
 • videonovērošanu
 • piekļuves kontroli
 • ugunsdrošības risinājumus
 • elektroniskās drošības sistēmas
 • drošības sistēmu apkopi un uzturēšanu

Montažas pakalpojumi

Pakalpojumos ietilpst drošības risinājumu projekta izstrāde, signalizācijas montāža, atbilstoši pasaulē atzītiem drošības standartiem, drošības sistēmu apkope un uzturēšana. Pēc klienta vēlmes veicam:

 

 • apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas pieslēgšanu pie SIA Vidness centrālās apsardzes pults vai sadarbības partneru centrālās apsardzes pults
 • videonovērošanu
 • piekļuves kontroli
 • ugunsdrošības risinājumus
 • elektroniskās drošības sistēmas
 • drošības sistēmu apkopi un uzturēšanu

Videomonitorings

Ka PALĪDZĪBA apsardzes CNP. Pec Trauksmes signāla VIDNESS Operatoriem ir iespejams apskatit video Reala Laika,un apstiprinat ka objekta ne vienas nepiederošas Personas nav.

Videomonitorings

Pēc klienta vēlmes veicam:

 

 • darbinieku un apmeklētāju novērošana
 • transporta kustības un preču glabāšanas novērošana
 • teritorijas ieeju un stāvlaukumu novērošana

Tehniska apsardze

*Saņemot trauksmes signālu, uz Objektu nekavējoties tiek nosūtīta Operatīvā grupa un veic Objekta apsekošanu.

*VIDNESS Operators par apsekošanas rezultātiem informē Klientu vai tā kontaktpersonu.

*Nepieciešamības gadījumā uz Objektu tiek izsaukta Valsts policija vai glābšanas dienesti, kā arī līdz Klienta vai tā pārstāvja ierašanās brīdim tiek veikta fiziskā apsardze saskaņā ar līguma nosacījumiem.

Ugunsdrošības signālizacija

*Saņemot trauksmes signālu, uz Objektu nekavējoties tiek nosūtīta Operatīvā grupa un veic Objekta apsekošanu.

*VIDNESS Operators par apsekošanas rezultātiem informē Klientu vai tā kontaktpersonu.

*Nepieciešamības gadījumā uz Objektu tiek izsaukta Valsts policija vai glābšanas dienesti, kā arī līdz Klienta vai tā pārstāvja ierašanās brīdim tiek veikta fiziskā apsardze saskaņā ar līguma nosacījumiem.

Ugunsdrošības signālizacija

*Saņemot trauksmes signālu,VIDNESS Operators nekavējoties uz Objektu nosūta Operatīvo grupu, kas veic Objekta apsekošanu.

*Nepieciešamības gadījumā tiek izsaukts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un līdz Klienta vai tā pārstāvja ierašanās brīdim veicam fizisko apsardzi saskaņā ar līguma nosacījumiem.

Ugunsdrošības signālizacija

*Saņemot trauksmes signālu,VIDNESS Operators nekavējoties uz Objektu nosūta Operatīvo grupu, kas veic Objekta apsekošanu.

*Nepieciešamības gadījumā tiek izsaukts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un līdz Klienta vai tā pārstāvja ierašanās brīdim veicam fizisko apsardzi saskaņā ar līguma nosacījumiem.

Fiziska apsardze

*Objektu fiziskā apsardze – speciāli apmācīti, profesionāli un ārkārtas situācijām sagatavoti darbinieki veiks objekta uzraudzību. Atkarībā no uzņēmuma specifikas nodrošināsim caurlaižu režīmu, videonovērošanu, sabiedriskās kārtības nodrošināšanu . Apsardzes koncepcija tiek izstrādāta individuāli, atbilstoši uzņēmumā nepieciešamajam drošības līmenim un komercobjekta specifikai

Fiziska apsardze

*Objektu fiziskā apsardze – speciāli apmācīti, profesionāli un ārkārtas situācijām sagatavoti darbinieki veiks objekta uzraudzību. Atkarībā no uzņēmuma specifikas nodrošināsim caurlaižu režīmu, videonovērošanu, sabiedriskās kārtības nodrošināšanu . Apsardzes koncepcija tiek izstrādāta individuāli, atbilstoši uzņēmumā nepieciešamajam drošības līmenim un komercobjekta specifikai

Kontakti

Tehniskā nodaļa:
Talr.: 20075151, 29215406
E-mail: vidnessapsardze@gmail.com

Klientu apkalpošanas centrs:
Talr.: 25997848
E-mail: vidnessapsardze@gmail.com

https://www.facebook.com/apsardzevidness.lv/

Centrālā apsardzes pults (00.00-24.00)
Talr.: 25880888; 20044059; 67880888